Vstup do systému:

Přihlášení

Archiv - Klinická farmakologie a farmacie

Klinická farmakologie a farmacie 2016 (roč. 30)

1Obsah čísla 2016 (roč. 30), číslo 1 |  2Obsah čísla 2016 (roč. 30), číslo 2 |  3Obsah čísla 2016 (roč. 30), číslo 3 | 
E-verze 1/16Obsah čísla 2016 (roč. 30), E-verze 1/16 |  E-verze 2/16Obsah čísla 2016 (roč. 30), E-verze 2/16

Klinická farmakologie a farmacie 2015 (roč. 29)

1Obsah čísla 2015 (roč. 29), číslo 1 |  2Obsah čísla 2015 (roč. 29), číslo 2 |  3Obsah čísla 2015 (roč. 29), číslo 3 |  4Obsah čísla 2015 (roč. 29), číslo 4

Klinická farmakologie a farmacie 2014 (roč. 28)

1Obsah čísla 2014 (roč. 28), číslo 1 |  2Obsah čísla 2014 (roč. 28), číslo 2 |  3Obsah čísla 2014 (roč. 28), číslo 3 |  4Obsah čísla 2014 (roč. 28), číslo 4

Klinická farmakologie a farmacie 2013 (roč. 27)

1Obsah čísla 2013 (roč. 27), číslo 1 |  2Obsah čísla 2013 (roč. 27), číslo 2 |  3-4Obsah čísla 2013 (roč. 27), 3-4

Klinická farmakologie a farmacie 2012 (roč. 26)

1Obsah čísla 2012 (roč. 26), číslo 1 |  2Obsah čísla 2012 (roč. 26), číslo 2 |  3Obsah čísla 2012 (roč. 26), číslo 3 |  4Obsah čísla 2012 (roč. 26), číslo 4

Klinická farmakologie a farmacie 2011 (roč. 25)

1Obsah čísla 2011 (roč. 25), číslo 1 |  2Obsah čísla 2011 (roč. 25), číslo 2 |  3Obsah čísla 2011 (roč. 25), číslo 3 |  4Obsah čísla 2011 (roč. 25), číslo 4

Klinická farmakologie a farmacie 2010 (roč. 24)

1Obsah čísla 2010 (roč. 24), číslo 1 |  2Obsah čísla 2010 (roč. 24), číslo 2 |  3Obsah čísla 2010 (roč. 24), číslo 3 |  4Obsah čísla 2010 (roč. 24), číslo 4

Klinická farmakologie a farmacie 2009 (roč. 23)

1Obsah čísla 2009 (roč. 23), číslo 1 |  2Obsah čísla 2009 (roč. 23), číslo 2 |  3Obsah čísla 2009 (roč. 23), číslo 3 |  4Obsah čísla 2009 (roč. 23), číslo 4

Klinická farmakologie a farmacie 2008 (roč. 22)

1Obsah čísla 2008 (roč. 22), číslo 1 |  2Obsah čísla 2008 (roč. 22), číslo 2 |  3Obsah čísla 2008 (roč. 22), číslo 3 |  4Obsah čísla 2008 (roč. 22), číslo 4

Klinická farmakologie a farmacie 2007 (roč. 21)

1Obsah čísla 2007 (roč. 21), číslo 1 |  2Obsah čísla 2007 (roč. 21), číslo 2 |  3Obsah čísla 2007 (roč. 21), číslo 3

Klinická farmakologie a farmacie 2006 (roč. 20)

1Obsah čísla 2006 (roč. 20), číslo 1 |  2Obsah čísla 2006 (roč. 20), číslo 2 |  3Obsah čísla 2006 (roč. 20), číslo 3 |  4Obsah čísla 2006 (roč. 20), číslo 4

Klinická farmakologie a farmacie 2005 (roč. 19)

1Obsah čísla 2005 (roč. 19), číslo 1 |  2Obsah čísla 2005 (roč. 19), číslo 2 |  3Obsah čísla 2005 (roč. 19), číslo 3 |  4Obsah čísla 2005 (roč. 19), číslo 4

Klinická farmakologie a farmacie 2004 (roč. 18)

1Obsah čísla 2004 (roč. 18), číslo 1 |  2Obsah čísla 2004 (roč. 18), číslo 2 |  3Obsah čísla 2004 (roč. 18), číslo 3 |  4Obsah čísla 2004 (roč. 18), číslo 4

Klinická farmakologie a farmacie 2003 (roč. 17)

1Obsah čísla 2003 (roč. 17), číslo 1 |  2Obsah čísla 2003 (roč. 17), číslo 2 |  3Obsah čísla 2003 (roč. 17), číslo 3
« Návrat zpět »

Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.