Klinická farmakologie a farmacie

Klinická farmakologie a farmacie, 2017 (roč. 31)

číslo 1Obsah čísla 2017, číslo 1 |  číslo 2Obsah čísla 2017, číslo 2 |  číslo 3Obsah čísla 2017, číslo 3 |  číslo 4Obsah čísla 2017, číslo 4 |  E-verze 1/17Obsah čísla 2017 (roč. E-verze 1/17), číslo 88 |  E-verze 2/17Obsah čísla 2017 (roč. E-verze 2/17), číslo 89 |  E-verze 3/17Obsah čísla 2017 (roč. E-verze 3/17), číslo 90 |  E-verze 4/17Obsah čísla 2017 (roč. E-verze 4/17), číslo 91

Klinická farmakologie a farmacie, 2016 (roč. 30)

číslo 1Obsah čísla 2016, číslo 1 |  číslo 2Obsah čísla 2016, číslo 2 |  číslo 3Obsah čísla 2016, číslo 3 |  číslo 4Obsah čísla 2016, číslo 4 |  E-verze 1/16Obsah čísla 2016 (roč. E-verze 1/16), číslo 88 |  E-verze 2/16Obsah čísla 2016 (roč. E-verze 2/16), číslo 89 |  E-verze 3/16Obsah čísla 2016 (roč. E-verze 3/16), číslo 90 |  E-verze 4/16Obsah čísla 2016 (roč. E-verze 4/16), číslo 91

Klinická farmakologie a farmacie, 2015 (roč. 29)

číslo 1Obsah čísla 2015, číslo 1 |  číslo 2Obsah čísla 2015, číslo 2 |  číslo 3Obsah čísla 2015, číslo 3 |  číslo 4Obsah čísla 2015, číslo 4

Klinická farmakologie a farmacie, 2014 (roč. 28)

číslo 1Obsah čísla 2014, číslo 1 |  číslo 2Obsah čísla 2014, číslo 2 |  číslo 3Obsah čísla 2014, číslo 3 |  číslo 4Obsah čísla 2014, číslo 4

Klinická farmakologie a farmacie, 2013 (roč. 27)

číslo 1Obsah čísla 2013, číslo 1 |  číslo 2Obsah čísla 2013, číslo 2 |  číslo 3-4Obsah čísla 2013 (roč. 3-4), číslo 3

Klinická farmakologie a farmacie, 2012 (roč. 26)

číslo 1Obsah čísla 2012, číslo 1 |  číslo 2Obsah čísla 2012, číslo 2 |  číslo 3Obsah čísla 2012, číslo 3 |  číslo 4Obsah čísla 2012, číslo 4

Klinická farmakologie a farmacie, 2011 (roč. 25)

číslo 1Obsah čísla 2011, číslo 1 |  číslo 2Obsah čísla 2011, číslo 2 |  číslo 3Obsah čísla 2011, číslo 3 |  číslo 4Obsah čísla 2011, číslo 4

Klinická farmakologie a farmacie, 2010 (roč. 24)

číslo 1Obsah čísla 2010, číslo 1 |  číslo 2Obsah čísla 2010, číslo 2 |  číslo 3Obsah čísla 2010, číslo 3 |  číslo 4Obsah čísla 2010, číslo 4

Klinická farmakologie a farmacie, 2009 (roč. 23)

číslo 1Obsah čísla 2009, číslo 1 |  číslo 2Obsah čísla 2009, číslo 2 |  číslo 3Obsah čísla 2009, číslo 3 |  číslo 4Obsah čísla 2009, číslo 4

Klinická farmakologie a farmacie, 2008 (roč. 22)

číslo 1Obsah čísla 2008, číslo 1 |  číslo 2Obsah čísla 2008, číslo 2 |  číslo 3Obsah čísla 2008, číslo 3 |  číslo 4Obsah čísla 2008, číslo 4

Klinická farmakologie a farmacie, 2007 (roč. 21)

číslo 1Obsah čísla 2007, číslo 1 |  číslo 2Obsah čísla 2007, číslo 2 |  číslo 3Obsah čísla 2007, číslo 3

Klinická farmakologie a farmacie, 2006 (roč. 20)

číslo 1Obsah čísla 2006, číslo 1 |  číslo 2Obsah čísla 2006, číslo 2 |  číslo 3Obsah čísla 2006, číslo 3 |  číslo 4Obsah čísla 2006, číslo 4

Klinická farmakologie a farmacie, 2005 (roč. 19)

číslo 1Obsah čísla 2005, číslo 1 |  číslo 2Obsah čísla 2005, číslo 2 |  číslo 3Obsah čísla 2005, číslo 3 |  číslo 4Obsah čísla 2005, číslo 4

Klinická farmakologie a farmacie, 2004 (roč. 18)

číslo 1Obsah čísla 2004, číslo 1 |  číslo 2Obsah čísla 2004, číslo 2 |  číslo 3Obsah čísla 2004, číslo 3 |  číslo 4Obsah čísla 2004, číslo 4

Klinická farmakologie a farmacie, 2003 (roč. 17)

číslo 1Obsah čísla 2003, číslo 1 |  číslo 2Obsah čísla 2003, číslo 2 |  číslo 3Obsah čísla 2003, číslo 3


Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.