Vstup do systému:

Přihlášení

Registrace

Odborné akce na „klíč“ - komplexní servis

Jsme společnost s mnohaletými zkušenostmi na poli vzdělávacích aktivit. Nabízíme využití našich zkušeností při organizování odborných kongresů, seminářů či jiných forem vzdělávacích akcí na území ČR i v zahraničí. Zrealizujeme akce na vysoké reprezentační úrovni, nebo i komornější, přesně podle vašich představ a finančních možností.

Pro organizaci vaší akce zajistíme

  • Přípravu místa a termínu akce
  • Finanční služby
  • Registraci
  • Realizaci a administraci odborného programu
  • Marketing a mediální kampaň akce
  • Technické zabezpečení
  • Společenský a kulturní program
  • Ubytování, stravu a dopravu

Další informace Vám rádi poskytneme při osobním jednání, neváhejte nás kontaktovat.

ReferenceKlinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.