Klinická farmakologie a farmacie, 2004 (roč. 18), číslo 4

Úvodník

Pokroky v neurofarmakologii

Karel Urbánek

Klin Farmakol Farm 2004: 18(4):

Originální práce

Bola liečba akútnej tonzilitídy v niektorých regiónoch v Slovenskej republike v rokoch 1999-2002 racionálna?

Magdaléna Kuželová, Milada Halačová, Adriana Adameová, Pavel Švec, Katarína Baňasová, Magdaléna Fulmeková, Zuzana Obšatníková, Adriana Onuferová

Klin Farmakol Farm 2004: 18(4): 194-197

Přehledové články

Analógy prostaglandínov v liečbe glaukómu

Zuzana Baťová, Magdaléna Kuželová, Pavel Švec

Klin Farmakol Farm 2004: 18(4): 223-224

Informace a komentáře

Zpráva z 33. evropského sympozia klinické farmacie v Praze (ESCP)

PharmDr. Marie Zajícová

Klin Farmakol Farm 2004: 18(4):

9. mezioborová slovensko-česká toxikologická konference, 2004

Martin Kuneš, Jaroslav Květina

Klin Farmakol Farm 2004: 18(4):

Společenská rubrika

Za profesorem MUDr. Vojtěchem Grossmannem *2. 2. 1922 -17. 10. 2004

Jaroslav Květina

Klin Farmakol Farm 2004: 18(4): 240-241

MUDr. Ludvík Štika, CSc., 1925-2004

Helena Rašková

Klin Farmakol Farm 2004: 18(4): 242

Varia

Lékové interakce antidepresiv a lithia

Michaela Procházková, Tomáš Doležal

Klin Farmakol Farm 2004: 18(4): 225-234

Téma čísla: farmakoterapie v gastroenterologii

Antidepresiva a membránové lipidy

Zdeněk Fišar

Klin Farmakol Farm 2004: 18(4): 198-202

Téma čísla: farmakoterapie onemocnění cns

Aripiprazol - antipsychotikum s novým farmakodynamickým účinkem

Mgr. Daniela Fialová

Klin Farmakol Farm 2004: 18(4): 203-206

Interakce antipsychotik

Josef Herink

Klin Farmakol Farm 2004: 18(4): 207-211

Farmakoterapie Alzheimerovy choroby

Roman Jirák

Klin Farmakol Farm 2004: 18(4): 212-214

Léčba komplikované Parkinsonovy nemoci

Petr Kaňovský

Klin Farmakol Farm 2004: 18(4): 215-217

Antidepresiva s duálním působením - účinnost a indikace

Klára Látalová, doc. MUDr. Vladimír Pidrman Ph.D

Klin Farmakol Farm 2004: 18(4): 218-222

Nežádoucí účinky fenotiazinových antiemetik v dětském věku

Dagmar Pospíšilová, Jitřenka Venháčová

Klin Farmakol Farm 2004: 18(4): 235-237


Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.