Klinická farmakologie a farmacie, 2015 (roč. 29), číslo 3

Úvodník

Slovo úvodem

doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D.

Klin Farmakol Farm 2015: 29(3):

Hlavní téma

Slovo úvodem

doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.

Klin Farmakol Farm 2015: 29(3): 93-94

Jaké máme v současné době možnosti ovlivnění imunity v běžné klinické praxi

What are the current options for affecting immunity in routine clinical practice?

Jaromír Bystroň

Klin Farmakol Farm 2015: 29(3): 95-99

Autor podává přehled současných možností imunomodulační léčby v běžné klinické praxi. Rozděluje je na přípravky, které se uplatňují především protizánětlivě až imunosupresivně, imunosubstitučně a imunostimulačně a v závěru komentuje současný stav volně prodejných přípravků na „povzbuzení imunity“ z pohledu medicíny založené na důkazech.

Moderní antihistaminika v léčbě alergie - současné trendy v symptomatické terapii alergických onemocnění

Modern antihistamines in treating allergies: current trends in symptomatic therapy of allergic conditions

Jaroslava Braunová, Mojmír Račanský

Klin Farmakol Farm 2015: 29(3): 100-104

Alergická onemocnění jsou problémem současné medicíny. Nejde o pouhé projevy sezónní rýmy, s nimiž se do jisté míry setkal snad každý, ale také o závažné stavy, jako je anafylakticky šok a exacerbace bronchiálního astmatu. Nezanedbatelnou kapitolu tvoří problematika různých kožních projevů přecitlivělosti. Vždy však působí postiženému značné nepříjemnosti. Spolu s rostoucí incidencí těchto alergologických diagnóz pochopitelně stoupá i poptávka po jejich účinné léčbě. Za kauzální léčbu považujeme alergenovou imunoterapii (AIT). Ta však není indikována pro všechny pacienty a všechny alergologické diagnózy. Vyžaduje vysokou compliance ze strany...

Inhalační kortikosteroidy v léčbě bronchiálního astmatu - máme se jich bát, nebo být rádi za jejich efekt?

Inhaled corticosteroids in treating bronchial asthma: are we supposed to be afraid of them or be grateful for their effect?

Beáta Hutyrová

Klin Farmakol Farm 2015: 29(3): 105-107

Inhalační kortikosteroidy (IKS) jsou lékem první volby u perzistujícího bronchiálního astmatu. Jejich široké použití vedlo k výraznému snížení morbidity a mortality pacientů s tímto onemocněním. Lokální nežádoucí účinky IKS jsou dobře známé a relativně časté. Méně jednoznačné jsou výsledky studií týkající se systémových nežádoucích účinků IKS, na které se v klinické praxi často zapomíná. V příspěvku jsou diskutovány současné poznatky o nežádoucích účincích IKS a přínosu IKS v terapii bronchiálního astmatu.

Biologicky aktívne fosfolipidy izolované z vaječného žĺtka zvyšujú cytotoxický účinok temozolomidu na bunky ľudského glioblastómu

The biologically active phospholipids isolated from egg yolk increasing cytotoxic effect of temozolomide

Jozef Hatok, Eva Blahovcová, Henrieta Škovierová, Radovan Murín

Klin Farmakol Farm 2015: 29(3): 108-112

Preparáty na báze fosfolipidov sa v klinickej praxi využívajú v rámci prevencie, ale aj ako podporná liečba pri terapii už niekoľko desaťročí. Viaceré štúdie poukazujú na skutočnosť, že biologicky aktívne fosfolipidy (BAF) môžu inhibovať rast niektorých druhov nádorov a ich schopnosť metastázovať. Multiformný glioblastóm (GBM) je u dospelých najčastejším a najagresívnejším druhom mozgového nádoru s prognózou prežívania u novodiagnostikovaných prípadov len niekoľko mesiacov. Štandardná liečba GBM zahŕňa resekciu nádoru, radiačnú terapiu a chemoterapiu temozolomidom (TMZ). V našej práci sme sa zamerali na štúdium vplyvu BAF, obohatenom o 1-O-oktadecyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-fosfo-(N-palmitoyl)etanolamín...

Přehledové články

Klinické využitie probiotík v prevencii a liečbe porúch tráviaceho traktu

Clinical utilization of probiotics in preventing and treating gastrointestinal disorders

Iveta Ondriová, Terézia Fertaľová, Dagmar Magurová

Klin Farmakol Farm 2015: 29(3): 116-118

Probiotiká sú živé mikroorganizmy, podávané v dostatočnom množstve majú preukázateľne priaznivý účinok na hostiteľa. Ich základnou vlastnosťou je priľnavosť k bunkám črevnej sliznice a tým vytesňovanie patogénov. Zároveň dochádza vďaka kontaktu probiotických baktérií s bunkami lymfatického tkaniva čreva (GALT) k aktivácii viacerých mechanizmov imunity. Typickým cieľom probiotickej liečby sú infekčné a akútne vírusové hnačky, ako aj hnačky po ožiarení, idiopatické črevné zápaly, infekcia Helicobacter pylori, prevencia vzniku alergií a atopickej dermatitídy.

Dimethyl-fumarát v léčbě relabující-remitující formy roztroušené sklerózy

Dimethyl fumarate in treating relapsing-remitting multiple sclerosis

Eva Meluzínová, Martin Bortlík

Klin Farmakol Farm 2015: 29(3): 119-122

Roztroušená skleróza (RS) je chronické zánětlivé a neurodegenerativní onemocnění centrálního nervového systému (CNS). Při časném použití léčby je možné celý imunopatologický proces zpomalit. Léčba je zahajována optimálně po prvním příznaku onemocnění léky první linie. U pacientů s nedostatečným efektem této terapie je nutná eskalace na léky druhé linie. V lednu 2014 byl v ČR registrován dimethyl-fumarát (DMF) pro léčbu relabující-remitující RS (RR-RS). Jedná se o perorální lék, který splňuje kritérium účinnosti s dobrou tolerancí, bezpečností a ovlivněním jak zánětu, tak procesu neurodegenerace. V ČR je tento lék řazen mezi léky druhé linie....

Biosimilars v terapii zánětlivých revmatických onemocnění

ABP501, SB5.

Hana Ciferská, Monika Urbanová

Klin Farmakol Farm 2015: 29(3): 124-128

Nástup biologické terapie výrazně pozitivně ovlivnil prognózu a kvalitu života nemocných s revmatoidní artritidou (RA) a ankylozující spondylitidou (AS). Podávání biologik vede k potlačení aktivity onemocnění, ovlivnění rentgenové progrese a zlepšení hybnosti a kvality života nemocného. Benefit této léčby vysoce překračuje možná rizika spojená s jeho podáváním. Biologická léčba je spojena s velkými náklady, které do jisté míry mohou být sníženy prostřednictvím biosimilárních léčiv, tzv. biosimilars. Biosimilars jsou podobné originálním biologickým přípravkům. Biologika jsou produktem živých organizmů a vykazují přirozenou variabilitu. Biosimilars...

Peritoneální dialýza

Peritoneal dialysis

Vladimíra Bednářová

Klin Farmakol Farm 2015: 29(3): 129-132

Peritoneální dialýza je jednou z možností léčby chronického selhání ledvin. Je metodou léčby 1. volby u pacientů, kteří jsou indikováni k transplantaci ledvin od zemřelého dárce. Princip metody spočívá v odstraňování látek a vody přes peritoneum do dialyzačního roztoku napuštěného do dutiny břišní. Peritoneální dialýzu si provádí pacient doma a na kontrolu dochází v měsíčních intervalech do dialyzačního centra. Dialyzační roztok si napouští a vypouští z dutiny břišní ručně (metoda CAPD – Continual Ambulantory Peritoneal Dialysis), nebo pomocí přístroje (metoda APD – Automatad Peritoneal Dialysis). Do dutiny břišní je trvale zaveden...

Informace

7. česko-slovenská konference Klinické farmakologie - Olomouc 11.-12. září 2015

Rostislav Večeřa

Klin Farmakol Farm 2015: 29(3): 133

Ohlédnutí za letošními mezinárodními kongresy klinické farmakologie

Jan Strojil

Klin Farmakol Farm 2015: 29(3): 134-135

Firemní informace

Proč inzulinový analog lispro v koncentraci 200 U/ml?

Denisa Janíčková Žďárská, Milan Kvapil

Klin Farmakol Farm 2015: 29(3): 113-114

 


Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.