Ceník časopisů:

Ročník Cena Student Časopis
2017 480 Kč 360 Kč Dermatologie pro praxi
2017 780 Kč 585 Kč Interní medicína pro praxi
2017 560 Kč 420 Kč Intervenční a akutní kardiologie
2017 720 Kč 540 Kč Medicína pro praxi
2017 1 080 Kč 810 Kč Neurologie pro praxi
2017 720 Kč 540 Kč Onkologie
2017 1 080 Kč 810 Kč Pediatrie pro praxi
2017 560 Kč 420 Kč Praktické lékárenství
2017 360 Kč 270 Kč Psychiatrie pro praxi
2017 690 Kč 518 Kč Urologie pro praxi

Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.