Ceník časopisů:

Ročník Cena Student Časopis
2018 520 Kč 390 Kč Dermatologie pro praxi
2018 650 Kč 488 Kč Interní medicína pro praxi
2018 560 Kč 420 Kč Intervenční a akutní kardiologie
2018 650 Kč 488 Kč Medicína pro praxi
2018 1 080 Kč 810 Kč Neurologie pro praxi
2018 780 Kč 585 Kč Onkologie
2018 1 080 Kč 810 Kč Pediatrie pro praxi
2018 560 Kč 420 Kč Praktické lékárenství
2018 390 Kč 293 Kč Psychiatrie pro praxi
2018 650 Kč 488 Kč Urologie pro praxi
2017 200 Kč 150 Kč Paliatívna medicína a liečba bolesti

Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.