Vstup do systému:

Přihlášení

Registrace

Klinická farmakologie a farmacie

Editorial

Jakub Rak, Vladimír Král
Quo vadis pharma industry?

Quo vadis pharma industry?

Úvodník

MUDr. David Suchý, Ph.D.
Slovo úvodem

Originální práce

Michal Prokeš, Pavel Pechánek, Taťána Soharová, Lubomír Dvořáček, Josef Suchopár
Vliv intervence VZP ČR na preskripci potenciálních lékových interakcí lékaři Královéhradeckého a Středočeského kraje

The impact of VZP CR interventions on drug interaction prescrbing physicians in Kralovehradecky and Stredocesky regions

Hlavní téma

Jan Strojil
Biosimilars – specifika schvalovacího procesu v EU

Biosimilars – specific features of the approval process in the European Union

Karel Urbánek
První biosimilární monoklonální protilátka – infliximab

First biosimilar monoclonal antibody introduced to clinical praxis: infliximab

Jana Skoupá
Farmakoekonomika biologické léčby ve světle „biosimilars“

Pharmaco-economics of biological treatment; focus on biosimilars

Přehledové články

Karel Urbánek, Martin Poruba, Pavlína Štrbová
Vliv infuzního systému na kvalitu parenterální léčby

Effect of the infusion system on the quality of parenteral treatment

Jan Potěšil, František Kopřiva, Marek Godava, Mariana Svetlíková
Kortikorezistentní astma – aktuální klasifikace, definice a molekulární mechanizmy glukokortikoidní rezistence na buněčné úrovni

Steroid resistant asthma: classification, definition and molecular mechanisms

Informace

 
Biosimilars – šance pro úsporu peněz v evropských zdravotních systémech
Petra Tesařová
Účinnost a bezpečnost přípravku Zarzio® potvrzují výsledky klinických studií i praktické zkušenosti lékařů« Návrat zpět »

Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.