Vstup do systému:

Přihlášení

Registrace

Klinická farmakologie a farmacie

Úvodník

MUDr. Ivana Kacířová, Ph.D.
Slovo úvodem

Originální práce

Hana Suchánková, Martina Machačová, Tereza Herodesová
Terapeutické monitorování vankomycinu v klinické praxi

Therapeutic monitoring of vancomycin in clinical practice

Hlavní téma

Milan Grundmann, Ivana Kacířová
Terapeutické monitorování hladin antiepileptik I. – obecné zásady, „stará“ antiepileptika

Therapeutic monitoring of antiepileptic drugs, part I – general principles, “old” antiepileptics

Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Terapeutické monitorování hladin antiepileptik II. – „nová“ antiepileptika, speciální skupiny pacientů

Therapeutic monitoring of antiepileptic drugs, part II – “new” antiepileptics, special groups of patients

Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Trend analysis of the utilization of antiepileptic drugs in pregnant women with epilepsy in Moravian-Silesian region of the Czech Republic

Analýza vývoje používání antiepileptik u těhotných žen s epilepsií v Moravskoslezském kraji

Přehledové články

Kateřina Langmaierová, Marta Vachová
Vitamin D a roztroušená skleróza

Vitamin D and multiple sclerosis

Hana Ciferská, Lenka Petrů, Jan Vachek
Symptomatická léčba dnavé artritidy

Symptomatic treatment of gouty arthritis

Lukáš Dobiaš, Monika Laššánová, Viera Kristová
Hypolipidemiká a ich vplyv na funkciu endotelu: prehľad výsledkov klinických štúdií

Hypolipidemic drugs and their effect on endothelial function: a review of results of clinical trials

Kazuistiky

Lenka Součková, Pavel Mazánek, Peter Múdry
Změna barvy kůže jako nežádoucí účinek při léčbě sunitinibem u dětské pacientky s osteosarkomem

Skin discoloration as an adverse effect of treatment with sunitinib in a pediatric patient with osteosarcoma
« Návrat zpět »

Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.