Vstup do systému:

Přihlášení

Registrace

Klinická farmakologie a farmacie

Úvodník

prof. MUDr. Pavel Trávník, DrSc.
Slovo úvodem

Originální práce

David Suchý, Milan Hromádka
Pentoxifylin v léčbě symptomatické ischemické choroby tepen dolních končetin

Pentoxifylline in treating symptomatic peripheral arterial disease

Jitka Pokladnikova, Lie Desiree
CAM Attitudes, Self-reported Use and Client Recommendations of Czech Pharmacists and Pharmacy Technicians: Implications for Training Running head: What Czech Pharmacists and Technicians believe and recommend about CAM therapies

Postoje českých lékárníků a farmaceutických asistentů ke komplementární a alternativní medicíně (KAM) Running head: Jaké KAM terapie čeští lékárníci a farmaceutičtí asistenti sami používají a jaké doporučují svým klientům?

Mária Göböová, Viera Kissová, Magdaléna Kuželová
Terapeutické monitorovanie hladín ako súčasť optimalizácie dávkovacích režimov gentamicínu u pacientov so zmenenou farmakokinetikou

Therapeutic drug monitoring as part of optimizing dosage regimens of gentamicin

Hlavní téma

Petra Kubánková, Jitka Abrahámová
Karcinom prsu v těhotenství a v období kojení

Breast cancer diagnosed during pregnancy or lactation

Martina Kirchnerová, Hana Suchánková, Zdeněk Mrozek
Anestezie u operací v těhotenství

Anaesthesia in nonobstetric surgery

Přehledové články

David Suchý, Jan Voříšek
Postavení leflunomidu v léčbě aktivní revmatoidní artritidy

The place of leflunomide in the treatment of active rheumatoid arthritis

David Jilich, Hanuš Rozsypal, Alena Zjevíková, Dalibor Sedláček, Svatava Snopková, Ladislav Machala
Etravirin v klinické praxi

Etravirine in clinical practice

Kazuistiky

Jan Voříšek, David Suchý
Otrava rtutí jako vyústění neobvyklé symptomatologie

Poisoning with mercury as a result of uncommon symptomatology

Varia

Rudolf Chlup, Ondřej Krystyník, Michaela Nádvorníková, Hana Zálešáková, Emilia Ďurajková, Iveta Poljaková, Pavla Kudlová, Josef Bartek, Jana Zapletalová, Vlastimil Procházka
Moderní technologie a způsob jejich využívání pro optimalizaci léčby diabetu 1. i 2. typu v praxi

Carelink, Diabass 5.
« Návrat zpět »

Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.