Vstup do systému:

Přihlášení

Registrace

Klinická farmakologie a farmacie

reklama

Editorial

Teun van Gelder
Clinical Pharmacology and how to use successful drugs even better!

Originální práce

Veronika Tománková, Adéla Vlčková, Pavel Anzenbacher, Petr Bachleda, Eva Anzenbacherová
Užívání přípravků ze zlatobýlu obecného (Solidago virgaurea) neovlivňuje metabolizmus současně podávaných léčiv

The use of goldenrod general (Solidago virgaurea) preparations does not influence the metabolism of concomitantly administered drugs

Tatiana Kimáková, Lenka Hrnková, Zuzana Koblišková
Užívanie, postoje a znalosti laickej verejnosti na Slovensku o výživových doplnkoch

Use, attitudes and public knowledge towards dietary supplements in Slovakia

Hlavní téma

Monika Laššánová, Štefan Laššán, Jana Tisoňová, Peter Krištúfek
Klinicky relevantné otázky a aktuálne trendy vo farmakoterapii chronickej obštrukčnej choroby pľúc Časť 1: Od maximalizácie k optimalizácii pri liečbe inhalačnými bronchodilatanciami

Abstract

Štefan Laššán, Monika Laššánová, Jana Tisoňová, Peter Krištúfek
Klinicky relevantné otázky a aktuálne trendy vo farmakoterapii chronickej obštrukčnej choroby pľúc Časť 2: Duálna, kombinačná alebo trojitá liečba?

Summary

Martina Vašáková
Aktuální farmakoterapie idiopatické plicní fibrózy

Current pharmacotherapy of idiopathic pulmonary fibrosis

Petr Zůna, Ladislav Lacina, Norbert Pauk
Akutní bronchitis a pneumonie v klinické praxi

Acute bronchitis and pneumonia in clinical practice

Přehledové články

David Jilich
Stribild a jeho současná pozice v léčbě HIV infekce

Stribild and its current position in HIV therapy

Kazuistiky

Petr Dulíček
Antifosfolipidový syndrom a trombóza

Antiphospholipid syndrome and thrombosis
« Návrat zpět »

Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.