Aktuální vzdělávací akce  

 • MEDICÍNA PRO PRAXI - XV. kongres praktických lékařů v Olomouci
  Olomouc; 27. – 28.  4.  2017
 • IX. KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI
  Olomouc; 27.  4.  2017
 • XI. KONGRES PRAKTICKÉHO LÉKÁRENSTVÍ
  Olomouc; 28. – 29.  4.  2017
 • KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER - XXXIV. dny praktické a nemocniční pediatrie
  Olomouc; 12. – 13.  5.  2017
 • Workshop - Strategie komunikace s rodiči
  Olomouc; 16.  5.  2017
 • XIV. SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE
  Brno; 18. – 19.  5.  2017
 • PEDIATRIE PRO PRAXI - IV. kongres pediatrů v Hradci Králové
  Hradec Králové; 26. – 27.  5.  2017
 • MEDICÍNA PRO PRAXI - IV. kongres praktických lékařů v Hradci Králové
  Hradec Králové; 26. – 27.  5.  2017
 • II. NEUROMUSKULÁRNÍ FÓRUM
  Žďár nad Sázavou; 8. – 9.  6.  2017
 • Workshop - Strategie komunikace s rodiči
  Praha; 15.  6.  2017
 • PEDIATRIE PRO PRAXI - IV. kongres pediatrů v Brně
  Brno; 6. – 7.  10.  2017
 • MEDICÍNA PRO PRAXI - III. kongres praktických lékařů v Brně
  Brno; 6. – 7.  10.  2017
 • PEDIATRIE PRO PRAXI - III. kongres pediatrů v Praze
  Praha; 20. – 21.  10.  2017
 • MEDICÍNA PRO PRAXI - XIV. kongres praktických lékařů v Praze
  Praha; 20. – 21.  10.  2017
 • VALAŠSKO-LAŠSKÉ NEUROLOGICKÉ SYMPOZIUM
  Horský hotel Soláň; 3. – 4.  11.  2017
 • PSYCHIATRIE PRO PRAXI - XIV. konference ambulantních psychiatrů
  Olomouc; 23. – 24.  11.  2017
 • PEDIATRIE PRO PRAXI - V. kongres pediatrů v Plzni
  Plzeň; 24. – 25.  11.  2017
 • MEDICÍNA PRO PRAXI - IV. kongres praktických lékařů v Plzni
  Plzeň; 24. – 25.  11.  2017
 • Klinická farmakologie a farmacie

  Vážená paní, pane,
  upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
  Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

  Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


  Ne

  Ano

  Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
  že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.